Gazononderhoud

Het gazononderhoud is de meest tijdrovende klus van alle werkzaamheden in uw tuin. Wilt u met gepaste trots uw gazon aan buren, familie en vrienden laten zien? Dan zult u wekelijks uw gazon moeten onderhouden. Voordat u begint met het gazononderhoud is het handig om wat basiskennis van gazons op te doen. Lees hier meer over het gazon.

Gazononderhoud start bij de aanleg

Uw doel is natuurlijk een donkergroen gazon. Hiervoor moet het gras een gezonde groei doormaken. Tijdens de aanleg van het gazon kunt u hier al rekening mee te houden. Leg tijdens de aanleg dan ook een gezonde basis.

Basisvereisten voor een probleemloos gazon

Een gezonde basis legt u door te zorgen voor de basisvereisten die gras nodig heeft om te groeien. Kies daarbij natuurlijk ook voor kwalitatieve graszoden of een sterk graszaadmengsel. Zorg daarnaast voor:

 • Bodemstructuur
 • Zonlicht
 • Lichtzure vruchtbare bodem
 • Micro-organismen
 • Voeding
 • Water

Wij adviseren u over gazononderhoud!

Aanbiedinggazonproducten • Gras en Groen Winkel
Vind alles wat u nodig heeft voor uw gazon
Meststoffen van professionele kwaliteit
Natuurlijke vijanden voor uw gazonplagen
Goed gereedschap is het halve werk

Kerntaken van het gazononderhoud

Wanneer er een gezonde basis voor uw gazon is gelegd, zal dit u gedurende het jaar enorm veel tijd besparen op het gazononderhoud. Bovendien vergroot u de kans dat het gazon de uitstraling krijgt die u wenst. Is het gazon aangelegd, dan begint het gazononderhoud!

Heeft u hulp nodig van de professional? Gras en Groen kan u periodiek helpen om het gazononderhoud uit te voeren. Bekijk bij Gras en Groen Graszoden de diensten op het gebied van gazononderhoud: Professioneel gazononderhoud.

Periodiek gazononderhoud

Veel onderhoudstaken keren wekelijks of maandelijks terug. Dit zijn de kerntaken van het gazononderhoud. Wij lichten deze in het kort aan u toe. 

 • Gras maaien
 • Gazon bemesten
 • Sproeien
 • Zuurtegraad bodem meten en kalk strooien
 • Beluchten

Gras maaien

Waarom gras maaien? Het maaien van gras is nodig voor een fraaie aanblik. Daarnaast stimuleert maaien de groei van nieuwe uitlopers.

Wanneer gras maaien? Het groeiseizoen van gras duurt van maart tot en met november. Zolang het gras groeit, mag u het maaien.

Hoe vaak gras maaien? Gedurende het groeiseizoen kunt u rekenen op minimaal éénmaal per week. Halverwege het voorjaar en aan het einde van de zomer maakt het gras een groeispurt door. Maai dan tweemaal per week.

Lees meer over gras maaien.

Gazononderhoud1 • Gras en Groen Winkel

Gazon bemesten

Waarom? Om het gazon mooi groen te houden! Hiervoor heeft het gras regelmatig extra voeding nodig en dit geeft u met bemesting.

Wanneer? Start in het voorjaar na de eerste maaibeurt en herhaal dit vervolgens elke 10-12 weken. Let op: Stop met bemesten in september. Stikstof dat niet meer wordt gebruikt door het gras kan leiden tot de groei van schadelijke schimmels.

Hoe vaak? Dat is afhankelijk van de meststof die u gebruikt. Organische meststoffen zijn vaak 3 maanden lang beschikbaar voor het gras.

Waarmee? Het uitstrooien van mest kunt u handmatig doen. Doe dit wel gelijkmatig om verschillen in kleur en groei te voorkomen. Met een strooiwagen voorkomt u dit zeker.

Lees meer over gazon bemesten

Gazon beregenen

Waarom? Het gras heeft water nodig om uitdroging te voorkomen en voedingsstoffen in de plant op te nemen.

Wanneer? In droge of extreem warme periodes is het van groot belang dat u uw gazon voldoende water geeft. Met uitzondering van de zomer zorgt het klimaat in Nederland voor voldoende neerslag.

Hoe vaak? In onderstaand sproeiscahema kunt u de frequentie en duur vinden die nodig is om uw gazon van voldoende water te voorzien. Houdt dit wel zelf in de gaten, de praktijk in uw tuin kan afwijken.

Waarmee? Een tuinslang met een zwenksproeier  is het handigst. Voor grotere gazons raden wij aan om een beregeningssysteem aan te leggen. 

Lees meer over gazon water geven

Zuurtegraad van de bodem meten

Waarom? De bodem van het gazon zal door een natuurlijk proces steeds zuurder worden.
Wanneer? Controleer jaarlijks de zuurtegraad van uw gazon. De zuurtegraad van de bodem meet u het best in het najaar om het gazon tegen mosvorming in de winter te beschermen.
Hoe vaak? Normaal volstaat eenmaal per jaar. Wanneer de bodem van het gazon in het najaar extreem zuur is, kunt u in het voorjaar nogmaals kijken naar het resultaat.
Waarmee? Online en in het tuincentrum zijn eenvoudige bodemtests verkrijgbaar. Uit de test zal blijken of het geven van kalk vervolgens vereist is.

Lees meer over de pH-waarde van het gazon.

Gazononderhoud2 • Gras en Groen Winkel

Troubleshooting

Kent u dat? Ondanks dat u het gazononderhoud nauwkeurig uitvoert heeft uw gazon toch niet de gewenste aanblik. Doordat uw gazon in een natuurlijke omgeving ligt heeft de natuur ook een grote invloed op de staat van uw gazon. Het weer speelt hierin een rol, maar zeker ook allerlei dieren, insecten en schimmels

Gras en Groen heeft in de loop der jaren kennis gemaakt met de meest vreemde verschijnselen in het gazon. Herkent u hieronder één van de problemen? Via de link geven wij advies voor de bestrijding van de gazonziekten en plagen.

Gazonproblemen herkennen

Veel gazonproblemen, zoals onkruiden en mollen, zijn eenvoudig te herkennen. Maar zodra er geel gras ontstaat, het gras afsterft en kale plekken ontstaan wordt het al snel een stuk lastiger. In dat geval adviseren wij u om een kijkje te nemen in de bodem van het gazon. Let daarbij op de volgende zaken:

 • Zijn er plaag insecten aanwezig?
 • Is de bodem voldoende vochtig?
 • Ziet de grond er vruchtbaar uit?
 • Ruikt de grond zoals de geur in bossen?

Gazonziekten en plagen

Gazonplagen

Gazonziekten