Engerlingen in het gazon

Heeft u last van engerlingen in het gazon? Net als bij veel andere planten in de natuur zijn er ook insecten die zich te goed doen aan het gras. Engerlingen zijn de larven van verschillende keversoorten die van onder de grond de wortels van uw gras aanvreten. De soms zeer talrijke exemplaren kunnen grote schade aanrichten. Mogelijk bent u ze al tegen gekomen tijdens het uitvoeren van gazononderhoud, maar wist u niet wat het voor insecten waren.

Gelukkig kunnen wij u met de juiste adviezen en producten helpen bij de bestrijding ervan. Lees hier meer informatie over engerlingen.

Engerlingen herkennen

Om uw gazonplaag op de juiste wijze te bestrijden is het belangrijk om de plaag te herkennen. Er zijn namelijke meerdere insectenlarven die uw gazon kunnen aantasten. De engerling is dankzij het bijzondere uiterlijk vrij eenvoudig te herkennen.

Lastiger is het om de soort engerling te determineren. Afhankelijk van de keversoort kan de engerling 1 tot 3 jaar in de grond leven. Het determineren is belangrijk bij de behandeling van de plaag.

Engerlingen bestrijden met aaltjes

Aaltjes zijn microscopisch kleine parasieten die standaard voorkomen in de grond. Engerlingen kunnen, mits dit vroeg gebeurt, effectief met aaltjes worden bestreden. Aaltjes leven net als elke parasiet van hun gastheer.

De aaltjes die u uitzet in uw gazon gaan direct op zoek naar de engerlingen. Eenmaal gevonden dringen ze deze binnen en tast een bacterie die ze met zich meedragen de engerling van binnuit aan. Hierdoor zal de engerling zonder gevaar voor het milieu afsterven. Aaltjes planten zich in de gestorven engerling voort en de volgende generatie gaat op zoek naar een nieuw slachtoffer. Na circa 6 weken is het maximale effect bereikt en is de plaag grotendeels bestreden.

Per 10 m² gazon heeft u 5.000.000 aaltjes nodig. Deze kunt u bestellen via bovenstaande producten. 

Engerlingen4 • Gras en Groen Winkel

Hoe engerlingen bestrijden met aaltjes?

Koppert is één van de grote producenten van aaltjes. Voor de professionele teelt hebben zij en instructie video gemaakt over de toepassing van de nematoden. Besteld u de aaltjes bij Gras en Groen? Dan ontvangt u een handleiding waarin alles nogmaals klip en klaar wordt uitgelegd.

Vergroot het succes met Tourturf

Ook op golfbanen worden aaltjes toegepast. De laatste jaren zijn daar grote successen geboekt door 4 weken voor de aaltjes Tourturf toe te passen. De tijdelijk zurende meststof tast de huid van engerlingen aan. De verzwakte engerlingen zijn daarna makkelijker prooi voor de aaltjes.

Aanbiedingengerlingen • Gras en Groen Winkel
Natuurlijke vijanden voor de bestrijding
Effectief bij een bodemtemperatuur vanaf 12 graden
Ontvang een handleiding met uitgebreide uitleg
Verspreid ze eenvoudig met een Aquanemix!
Engerlingen • Gras en Groen Winkel

Kenmerken van de Engerling

Hoe ziet een engerling eruit? Hiernaast ziet u er eentje vergroot afgebeeld. Engerlingen hebben de volgende kenmerken:

  • 2 tot 5 cm lang
  • C-vormig lichaam
  • Melkachtig wit lichaam
  • Roestbruine kop met kaken
  • 6 poten aan de voorzijde van het lichaam
  • Bevinden zich in de toplaag van het gazon

Engerlingen, larven van kevers

Engerlingen is een verzamelnaam voor de larven van verschillende keversoorten. De kevers leggen na het paren eitjes in het gazon, die na enkele weken al uitkomen. Eenmaal uitgekomen in het gazon ontwikkelen ze zich tot ware veelvraten. De schade wordt vaak duidelijk in de zomer. De engerlingen zitten dan in de toplaag van het gazon en eten daar van de wortels van het gras.

Engerlingen zijn de larven van de volgende keversoorten:

  • Rozenkever
  • Meikever
  • Junikever
  • Johanneskever
Engerlingen1 • Gras en Groen Winkel
Engerlingen3 • Gras en Groen Winkel

Levenscyclus van de engerling

De engerlingen komen na ongeveer 6 weken als melkwitte larven uit hun ei gekropen. Wanneer u ze aantreft in het gazon, doen ze akelig aan en zult u niet snel geneigd zijn de insecten op te pakken.

De insecten zijn, afhankelijk van de soort, binnen 1 tot 3 jaar volgroeid en verpoppen zich dan onder de grond. Wanneer de tijd rijp is, komt de kever uit de pop gekropen om zich boven de grond voort te planten.

De kevers leven circa 3 weken boven de grond waarna ze sterven. De vrouwtjes leggen direct in de eerste dagen van hun leven de eitjes in het gazon.

Schade door engerlingen

Wanneer er zich engerlingen in het gazon bevinden, kunt u dit zien aan kleine gele plekken die ontstaan in het gazon. Doordat de insecten wortels van het gras wegvreten, nemen deze onvoldoende vocht en meststoffen op. Het gras zal met name in droge perioden tekenen van vraat van engerlingen vertonen. Dit wordt de primaire schade genoemd.

De meeste schade die u heeft van aengerlingen komt niet door de insecten zelf. Kraaien, eksters, spechten, spreeuwen en zelfs reigers en buizerds halen uw gazon overhoop als ze eenmaal de insecten hebben gespot. De schade die de vogels veroorzaken kan enkele vierkante meters omgespit gazon bedragen. Dit is de secundaire schade van engerlingen.

Engerlingen2 • Gras en Groen Winkel

Engerlingen opsporen

De eerste sporen van de engerling zijn zoals hierboven omschreven, kleine ronde plekken met geel gras. Overigens vertoont deze schade erg veel overeenkomsten met die van emelten. Dit zijn larven van de langpootmug die eveneens schade aan het gazon veroorzaken.

De gele plekken kunnen zich als een inktvlek uitspreiden over grotere delen van het gazon. Ongetwijfeld zult u dan ook regelmatig verschillende soorten vogels aantreffen op het gazon. 

Om te bekijken of er daadwerkelijk engerlingen onder het gazon zitten, dient u een graszode los te steken. Door voorzichtig met de schep een plag uit te steken en om te draaien kunt u de engerlingen opsporen zonder grote schade aan het gazon te veroorzaken. In 80% van de gevallen gaat het om larven van de rozenkever. De grotere exemplaren zullen waarschijnlijk afkomstig zijn van de meikever.

Kevervluchten en feromoonvallen 

Overigens zijn de eerste tekenen van engerlingen natuurlijk de vluchten met kevers vlak boven uw gazon. Wanneer u deze in mei en juni waarneemt, kunt u er vergif op innemen dat de insecten eitjes hebben gelegd in uw gazon. U hebt het geluk dat wanneer u deze vluchten waarneemt, u er tijdig bij bent om de insecten te bestrijden.

Er zijn ook feromoonvallen te koop waarmee u vluchten van kevers kunt monitoren. Plaats deze in de maanden april, mei en juni in uw tuin. 

Controleer de vallen met regelmaat. De vallen voorkomen slechts beperkt dat er eitjes worden gelegd. Engerlingen komen na 6 weken uit het ei gekropen. Dankzij de feromoonval weet u wel het ideale tijdstip voor het inzetten van aaltjes. Deze zijn namleijk uiterst effectief tegen de nog jonge engerlingen.