Verticuteren

Het begin van de lente is voor veel gazon bezitters het moment om het gazon te verticuteren. Verticuteren is een afgeleide van de Engelse benaming vertical cut. Deze benaming geeft uitstekend weer wat er gebeurt wanneer u als gazononderhoud het gazon verticuteert. Handmatig of machinaal worden er messen verticaal door het gazon gehaald.

Voor veel gazonbezitters is het verticuteren een standaard taak in het voorjaar. Maar wat is nut van verticuteren, hoe verticuteert u het gazon en is dit wel noodzakelijk? Wilt u meer weten over het verticuteren van het gazon, Gras en Groen legt het hieronder aan u uit!

Advies over verticuteren

Het verticuteren van het gazon wordt gezien als een vaste onderhoudstaak aan het gazon. Toch zijn wij van mening dat het meer een oplossing is voor een probleem in het gazon dan dat het standaard onderhoudstaak is. Daarom geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over verticuteren.

Waarom het gazon verticuteren?

Het verticuteren van het gazon wordt om verschillende redenen uitgevoerd. Alle redenen hebben eigenlijk één ding gemeen: Het gazon ziet er niet zo fraai uit als u zou willen. Door te verticuteren probeert men de oorzaak van de slechte staat van het gazon weg te nemen, dit kan zijn:

 • In het gazon zit een verstikkende viltlaag
 • Het gazon zit vol met mos
 • Er is een slechte balans tussen de verschillende grassoorten
 • U wilt kale plekken of het gehele gazon bijzaaien
Gazonverticuteren1 • Gras en Groen Winkel
Aanbiedingverticuteren • Gras en Groen Winkel
Breng het gazon weer in topconditie!
Graszaad zodat uw gazon weer snel dichtgroeit
Nieuw bodemleven voorkomt herhaling
Gazonmest geeft het gras een boost!

In het gazon zit een verstikkende viltlaag

Voor een gezonde groei heeft het gras ook lucht nodig in de bodem, of beter gezegd zuurstof. Restanten van het maaiafval kunnen, indien deze niet direct worden afgebroken, een verstikkende viltlaag gaan vormen. Deze laag voorkomt dat de wortels van het gras de benodigde zuurstof tot zich kunnen nemen. Door te verticuteren verwijderd u deze viltlaag uit het gazon.

Bijkomend probleem:
Indien er een viltlaag in het gazon is ontstaat wordt het grasafval niet of onvoldoende afgebroken. Neem ook de oorzaak weg van het ontstaan van deze viltlaag. Zorg voor een actief bodemleven en belucht het gazon.

Verticuteren1 • Gras en Groen Winkel
Verticuteren2 • Gras en Groen Winkel

Het gazon zit vol met mos

Mos heeft net als de viltlaag een negatieve uitwerking op het gazon. Mos is een concurrent van het gras en zal dit verdringen. Om het gras weer de ruimte te geven kan door middel van verticuteren het mos uit het gazon worden verwijderd. Voor een maximaal resultaat is het aan te bevelen om een week voor het verticuteren een mosdoder toe te passen.

Bijkomend probleem:
Mos groeit uitsluitend in zure ondergronden. De groei van mos is dan ook een goede indicatie dat de bodem te zuur is. De pH-waarde kan verbeterd worden door kalk te strooien. Ook hier adviseren wij u om het gazon te beluchten!

Er is een slechte balans tussen de verschillende grassoorten

In een fraai speelgazon zitten verschillende grassoorten. Polvormige grassen voor een sterk geworteld gazon waardoor het gras niet loskomt. Grassen die uitlopers maken om te zorgen voor de dichte structuur.

Bijkomend probleem:
Alleen als er uitsluitend polvormige grassoorten te vinden zijn kan het gazon geverticuteerd worden. Bestaat het gazon lauter uit grassen die uitlopers maken, dan zullen de polvormige soorten niet de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Er zal dan gekozen moeten worden voor een andere aanpak.

 

Verticuteren3 • Gras en Groen Winkel
Verticuteren4 • Gras en Groen Winkel

U wilt kale plekken of het gehele gazon bijzaaien

Zijn er door betreding, droogte of vraat van bodeminsecten kale plekken in het gazon ontstaan? Dan kunt u dit herstellen door graszaad bij te zaaien. Om het graszaad te laten ontkiemen is een open structuur van de bodem nodig.

Door te verticuteren maakt u de ruimte waarin het graszaad kan ontkiemen. Zorg dat de aangetaste delen van het gazon ook daadwerkelijk verwijderd worden. Dit belemmert de groei en dus het herstel. Er kan in dat geval gekozen worden voor het plaatselijk verticuteren. Eventueel handmatig met een verticuteerkam.

Voor- en nadelen van verticuteren

Is het niet nodig om één van de bovengenoemde problemen aan te pakken, kies er dan niet zomaar voor om elk jaar te verticuteren. Er zijn namelijk ook nadelen te benoemen.

Alle voor- en nadelen van verticuteren op een rij:

Voordelen Nadelen
Viltlaag wordt verwijderd Het gazon raakt beschadigd
Mos wordt verwijderd Er ontstaat ruimte voor onkruiden
Er kan bijgezaaid worden Het herstel zorgt voor extra kosten
De toplaag wordt belucht Na bijzaaien niet betreden
Het gazon krijgt een verjongingskuur Nuttige schimmels en bacteriën verdwijnen

Hoe kunt u het gazon verticuteren?

Verticuteren kan zowel handmatig als machinaal worden uitgevoerd. Voor een gazon tot 30 m² werkt een verticuteerhark of kam uitstekend. Wordt het oppervlak groter, dan is een verticuteermachine wel handig. Dit is het stappenplan voor het verticuteren van uw grasveld:

 1. Maai het gazon
 2. Verticuteer het gazon in de lengte en maak zoveel mogelijk recht banen
 3. Verticuteer het gazon nogmaals, maar dan haaks op de eerste richting
 4. Verwijder de losgekomen materialen van het gazon (Tip: gebruik hiervoor een grasmaaier met opvangbak)

Wanneer mag u het gazon verticuteren?

Het gazon verticuteren doet u als het gras in de optimale groeifase zit. Dit is óf in het voorjaar óf in het najaar. De zomer is te warm en er zijn veel onkruiden die zich op dat moment uitzaaien en in de winter groeit het gras niet en kan het zichzelf dus niet herstellen.

Doordat er kans bestaat dat zich in de winter mos begint te vormen in het gazon, adviseren wij in het voorjaar te verticuteren. Wacht hiermee tot half maart om het risico op strenge vorst uit te sluiten.

Hoe herstelt u het gazon na het verticuteren?

Nadat het verticuteren van het gazon is afgerond begint eigenlijk het allerbelangrijkste: Ervoor zorgen dat het gazon zo snel mogelijk herstelt! Gras en Groen Graszoden adviseert u producten toe te passen die u allemaal tegelijkertijd toe kunt passen. Zo kunt u het verticuteren en het gazon herstellen op één dag uitvoeren. Kies ook daarom voor ecologisch verantwoorde en milieuvriendelijke producten!

Wat moet u doen voor het herstel? Wat heeft u daarvoor nodig? Hoeveel heeft u nodig?
1. Meet de pH-waarde De ECOstyle pH-bodemtest 1 stuks
2. Breng de pH-waarde op peil Gazonkalk, hoeveelheid op basis pH-waarde 0,5-1 kg per 10 m²
3. Ent bodemleven om een nieuwe viltlaag te voorkomen Bodem Actief 1 kg per 10 m²
4. Bemest het gazon Gazon professional of Myco Gazon 1 kg per 10 m²
5. Zaai het gazon bij Graszaad, Barenbrug SOS of Graszaad Extra bij lage temperatuur 1 kg graszaad per 30-50 m²

Hoe kunt u verticuteren voorkomen?

Zoals eerder omschreven is het verticuteren eigenlijk een oplossing voor ontstane problemen aan het gazon. Door de juiste producten te gebruiken en het gazon goed te onderhouden kan het verticuteren voorkomen worden. Waar moet u op letten om het verticuteren in de toekomst te voorkomen?

 • Strooi, indien nodig, regelmatig kalk.
 • Gebruik 100% organische gazonmest.
 • Beregen het gazon tijdig.
 • Maai tijdens het seizoen wekelijks het gazon.
 • Vang bij nat weer het gemaaide gras op.
 • Belucht minimaal elk kwartaal het gazon.
Verticuteren5 • Gras en Groen Winkel

Lees meer over gazononderhoud