Omvalziekte

Een veel voorkomende gazonziekte is Pythium dat ook wel bekend staat als Voetrot of Omvalziekte. In veel verschillende verschijningsvormen tast het grasplanten aan. Pythium is een schimmel-familie waardoor er veel verschillende symptomen zijn. Evenals rooddraad is ook Pythium een zwakte schimmel. Het duikt regelmatig op in verzwakte gazons die pas zijn ingezaaid of zijn aangelegd met graszoden. Naarmate de planten ouder worden zijn ze weerbaarder tegen de aantasting door deze schimmel.

Pythium herkennen

Doordat Omvalziekte een familie van schimmels bevat zijn er ook diverse verschijningsvormen. Het kan zich uiten als een plakkerig net van schimmeldraden boven de grond, maar deze schimmeldraden kunnen zich net zo goed onder de grond bevinden.

Het gras wordt in alle gevallen zichtbaar aangetast. Het uit zich in meerdere ronde plekken die verspreid over het gazon opduiken. Er zijn meerdere schimmelsoorten die zich op deze manier vertonen. Bij twijfel kunt u dan ook het beste een expert raadplegen.

Algemene kenmerken Pythium:

 • Er zit een donkergrijze, vettige laag op het gras
 • Wortels van het gras sterven af
 • Er ontstaan ronde aangetaste plekken met dood gras
 • Het ontstaat vaak in natte maar warme perioden
 • Struisgras en jonge gazons zijn het meest gevoelig

Oorzaken van Pythium in het gazon

Pythium is zoals gezegd een zwakteschimmel. Het gedijt het beste op plaatsen waar de plant weinig concurrentie heeft. Een jonge plant of een plant die verzwakt is door achterstallig gazononderhoud, weinig voeding of een gebrek aan bodemleven zijn ideaal voor Voetrot.

Omstandigheden waarin Pythium de kop opsteekt zijn:

 • Warm en vochtig weer zoals perioden tijdens een natte (na-)zomer
 • Pas gelegde graszoden of een nieuw ingezaaid gazon
 • Gazons die langdurig nat blijven staan
 • Gazons op zeer humusrijke gronden
Omvalziekte1 • Gras en Groen Winkel

Pythium bestrijden

Bij de bestrijding van Pythium adviseren wij u om zich te richten op de conditie het gras. Aangezien het goed gedijt op zwakke planten is het zaak om te zorgen voor de juiste groeiomstandigheden waardoor er een weerbare plant ontstaat. Controleer daarbij of houdt rekening met de volgende zaken:

 • Bemest het gazon regelmatig met een 100% organische gazonmest
 • Zorg voor een goed drainerende werking van de bodem
 • Ent bodemleven door Terra Fertiel of Bodem Actief toe te dienen
 • Verbeter (indien mogelijk) de luchtcirculatie door te snoeien

Als laatste is er een mogelijkheid om de schimmel te bestrijden. Daarvoor kunt u het middel ECOkuur bladziekten van BSi toepassen.
Let op: Bestrijdt niet enkel de sympthomen, maar neem ook de oorzaak weg.

Omvalziekte2 • Gras en Groen Winkel

Lees meer over gazonziekten