Sneeuwschimmel

Sneeuwschimmel is een schimmelziekte die in de winter of in het voorjaar op kan treden. De schimmelziekte kan verschillende oorzaken en blijft af en toe dan ook onduidelijk. Er is wel duidelijk een aantal taken dat u op kunt pakken om de problemen te verhelpen. Wanneer u niet tijdig ingrijpt, kan sneeuwschimmel uiteindelijk leiden tot het afsterven van het aangetaste gedeelte van het gazon.

Sneeuwschimmel herkennen

Voor de bestrijding is het allereerst belangrijk vast te stellen of het daadwerkelijk om deze schimmelinfectie gaat. 

Sneeuwschimmel kenmerkt zich door het vormen van wit pluis dat iets weg heeft van sneeuw. De keuze voor de naam is dan ook niet zo verwonderlijk, zeker omdat het vaak optreedt nadat de sneeuw is ontdooid. De witte pluizen van sneeuwschimmel ontstaan in het midden van een geelachtige plek in het gazon.

Algemene kenmerken Microdochium nivale

 • Aangetaste plekken eerst wit en waterig, daarna geel/oranjebruin
 • Delen kunnen wit en pluisachtig zijn
 • Komt vaak onder smeltende sneeuw vandaan

Oorzaken van Sneeuwschimmel in het gazon

Stikstof vormt vaak de basis van het ontstaan van sneeuwschimmel. Deze meststof, die niet meer door het gras is opgenomen, is de bron van het probleem. Wanneer de weersomstandigheden dusdanig zijn kan er op deze stikstof sneeuwschimmel gaan groeien.

Vaak is dit een combinatie van een relatief hoge bodemtemperatuur en een slechte beluchting. Bijvoorbeeld als er sneeuw valt op een nog niet bevroren ondergrond. De sneeuw heeft een isolerende werking en voorkomt het afkoelen van de bodem.

 • Tekort aan kali
 • Teveel aan stiktof
 • Slechte beluchting
 • Temperatuur beneden 15 °C
Sneeuwschimmel1 • Gras en Groen Winkel

Sneeuwschimmel voorkomen

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Doordat het ontstaan van Sneeuwschimmel duidelijk terug te leiden is naar een stikstof overschot en een kali gebrek kan hier op gelet worden.

De sneeuw die kan vallen in de winter vormt een prachtig gezicht in uw tuin. Maar u naar buiten gaat, dient u het betreden van het gazon te vermijden. De sneeuw die u samendrukt blijft erg lang liggen op het gazon, ook als de dooi eenmaal is ingetreden. De zachte weersomstandigheden die voor de dooi zorgen, bieden sneeuwschimmel de kans om zich te ontwikkelen. De delen van het gazon die lang vochtig blijven door de aangelopen sneeuw zijn extra kwetsbaar.

Sneeuwschimmel2 • Gras en Groen Winkel

Sneeuwschimmel bestrijden

Bij de bestrijding van sneeuwschimmel is het belangrijk de oorzaken van sneeuwschimmel weg te nemen. Een goede beluchting is daarbij van belang. Zaai erna bij met grassen die minder gevoelig zijn voor sneeuwschimmel, zoals Engels raaigras en Veldbeemd.

Om sneeuwschimmel te bestrijden kunt u het volgende doen:

 • Beluchten met prikrol of verticuteren
 • Voer materialen die loskomen af, hetzelfde geldt voor maairesten
 • Zorg voor een actief bodemleven met Terra-Fertiel of Bodem Actief
 • Wees zuinig met kalk en stikstof
Sneeuwschimmel3 • Gras en Groen Winkel

Lees meer over schimmelziekten