Emelten in het gazon

Emelten zijn samen met engerlingen de meest voorkomende gras etende insecten. In grote aantallen vormen de larven van de langpootmug een ware plaag en brengen zij behoorlijke schade aan uw gazon. ‘s Nachts naar het oppervlak om van de bovengrondse delen van het gras te eten. Emelten staan bij veel verschillende soorten vogels op het menu: om bij de insectenlarven te komen trekken zij stukken gras kapot en ruïneren daarmee uw gazon.

Emelten herkennen

Voor het bestrijden van een emelten plaag is het belangrijk om er zeker van te zijn of het emelten zijn. Emelten, engerlingen, aardrupsen en ritnaalden leven allen onder de grond, maar kennen andere bestrijdingsmethoden. De Engelse benaming Leatherjackets is zeer kenmerkend. Vrijvertaald betekend dit iets in de trend van leren jassen waar de huid van de emelt sprekend op lijkt.

Emelten bestrijden met aaltjes

Voor de bestrijding van emelten is het inzetten van de natuurlijke vijand van deze larven de beste optie. Nematoden oftewel aaltjes zijn deze natuurlijke vijand en uitgezet in het gazon gaan zij op zoek naar de emelt.

De nematoden zijn besmet met een bacterie. Geïnfecteerde emelten worden ziek en sterven. In de dode emelt wordt een nieuwe generatie aaltjes geboren welke op zoek gaan naar een nieuw slachtoffer.

Aaltjes zijn slechts in een beperkte periode inzetbaar. Ze hebben een bodemtemperatuur nodig van minimaal 10 graden. Bovendien is het aan te bevelen de emelten in de eerste twee maanden van de levensfase  te bestrijden. 

Emelten4 • Gras en Groen Winkel

Hoe emelten bestrijden met aaltjes?

Koppert is één van de grote producenten van aaltjes. Voor de professionele teelt hebben zij en instructie video gemaakt over de toepassing van de nematoden. Besteld u de aaltjes bij Gras en Groen? Dan ontvangt u een handleiding waarin alles nogmaals klip en klaar wordt uitgelegd.

Vergroot het succes met Tourturf

Ook op golfbanen worden aaltjes toegepast. De laatste jaren zijn daar grote successen geboekt door 4 weken voor de aaltjes Tourturf toe te passen. De tijdelijk zurende meststof tast de huid van emelten aan. De verzwakte engerlingen zijn daarna makkelijker prooi voor de aaltjes.

Aanbiedingemelten • Gras en Groen Winkel
Capsanem wordt gekoeld verzonden!
Aaltjes zijn effectief bij een bodemtemperatuur vanaf 12 graden
Volg onze handleiding bij de toepassing
Verspreid ze eenvoudig met een Aquanemix!

Kenmerken Emelten

Waaraan kunt u de emelten herkennen?

 • 1 tot 4 cm groot
 • Pootloze larven
 • Grauwbruine kleur
 • Geen duidelijke kop
 • Bevinden zich in de toplaag
 • Lijkt op een gedrongen variant van de regenworm
Emelten • Gras en Groen Winkel
Emelten1 • Gras en Groen Winkel

Emelten, larven van langpootmuggen

Emelten is de verzamelnaam voor de larve van verschillende soorten langpootmuggen. In Nederland komen slechts twee van deze soorten voor. Beide soorten leggen hun eitjes in het gras waaruit de emelten worden geboren. Per keer legt het vrouwtje tussen de 300 en 400 eitjes. Dat dit al snel tot een plaag leidt, lijkt ons duidelijk. De schade die zij direct veroorzaken is een kaal gazon. In de nacht komen de emelten namelijk naar boven en eten dan van de grassprieten

De langpootmuggen die de schadelijke emelten voortbrengen zijn:

 • Tipula Oleracea
 • Tipula paludosa

Wanneer emelten bestrijden?

Langpootmuggen leggen eind augustus hun eitjes in het gazon. De emelten komen al na twee weken uit het ei gekropen. Juist dat moment is ideaal voor de bestrijding van de emelt. Ze zijn dan nog klein en zwak en daardoor zeer vatbaar voor aantasting door aaltjes.

 • Twee weken na de vlucht van langpootmuggen
 • September en oktober zijn ideaal

De Tipula Oleracea brengt in één jaar twee generaties emelten voort, de Tipula Paludosa slechts één. Eenmaal verpopt leven de langpootmuggen ongeveer 1 maand op of rondom het gazon. Aan het einde van de zomer treft u ze ook geregeld in uw woning aan, ze worden namelijk aangetrokken door het licht.

Emelten3 • Gras en Groen Winkel

Schade door emelten

Emelten veroorzaken schade aan het gazon door het opeten van de grassprieten. Bij vochtig weer komen ze als het donker is ook boven de grond aan het gras eten. De delen van het gras die ze afbijten trekken ze vervolgens de grond in. Het gras zal, doordat het uitgeput kan raken, afsterven. Er kunnen hele delen van het gazon kaalgevreten zijn. Deze schade wordt de primaire schade genoemd.

Emelten zijn, net als engerlingen, populair voedsel voor verschillende soorten vogels. De vogels halen het gazon open om de larven te kunnen oppikken. Een omgewoeld gazon is de bijkomende en dus secundaire schade van de aanwezigheid van emelten in het gazon.

Emelten5 • Gras en Groen Winkel

Emelten opsporen

Wanneer u in de zomer en herfst vluchten met langpootmuggen waarneemt boven uw gazon, is dit een goede indicatie voor emelten. Afstervend gras is met foeragerende vogels een andere indicatie. Om de insecten op te sporen kunt u een tweetal methoden gebruiken. 

Allereerst kunt u het gazon voorzichtig open maken. In de bodem kijken geeft direct uitsluitsel. Steek aan de zijkant van een aangetast deel voorzichtig een stuk van het gras uit. De emelten bevinden zich doorgaans in de bovenste 5 cm.

Daarnaast kunt u proberen de emelten op te sporen door een donkere plastic zak nat te maken en op het gazon te leggen. De insecten die ‘s nachts boven de grond zijn gekomen, trekken zich in de ochtend niet meer terug. Bij het omslaan van de plastic zak zult u de emelten aantreffen, indien ze aanwezig zijn in uw gazon.

Emelten bestrijden

Emelten zijn lastig te voorkomen. Kort gemaaid gras schijnen de Langpootmuggen echter niet fijn te vinden. Voorkom dus dat het gras te lang wordt. Preventief kunnen er nog enkele producten op basis van look-poeder worden toegepast.

Het inzetten van insecticiden is sinds enkele jaren verboden. Gezien het grote aantal vogels dat de larven eet een zeer goede stap. Voor de bestrijding heeft dit wel enkele gevolgen. Mogelijkheden die er nu nog zijn:

 • Producten die de emelten uit de toplaag verdrijven
 • Natuurlijke vijanden in de vorm van aaltjes