Groendak onderhouden

Het onderhoud van een groendak is minimaal, want bij levering zijn de matten voor 90% bedekt met planten en daardoor is er nauwelijks ruimte voor onkruid. Alhoewel uw groendak dus onderhoudsarm is, moet u toch minimaal twee keer per jaar uw dak op om het goed te onderhouden. Het gaat dan vooral om het verwijderen van ingewaaide onkruiden en enkele keren per jaar uw groendak bemesten.

Tijdens het onderhoud van uw groendak is het geen probleem om over de beplanting te lopen. De planten zijn sterk genoeg om het op te kunnen vangen en zullen sterk blijven!

Groendakonderhouden1 • Gras en Groen Winkel

Jaarlijks onderhoud sedumdak

  • Het groendak inspecteren: bij voorkeur in het voorjaar en het najaar op ingewaaide onkruiden. Verwijder deze ongewenste begroeiing nauwkeurig met de hand. Gras en Groen raadt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen af ter bescherming van de biodiversiteit. Controleer ook meteen of het afvoersysteem nog goed werkt en verwijder eventueel ingewaaid blad.
  • De groendak bemesting: het beste kunt u uw sedumdak eind april en begin september bemesten. Deze bemesting zorgt voor een gelijkmatige voorziening van voedingsstoffen, met als resultaat blijvende gezonde en sterke beplanting. Voor de bemesting van uw sedumdak hebben wij zowel minerale als organische meststoffen beschikbaar in ons assortiment.
  • Het groendak bewateren: bij een goed geworteld sedumdak is er geen extra water nodig. Bij hele droge periodes het eerste jaar na aanleg van uw dak adviseren wij om wel wekelijks wat water te geven. Bij extreem droge periodes na het eerste jaar blijft het advies om het sedumdak van wat water te voorzien. Wilt u een constant groene kleur op uw sedumdak dan kunt u tijdens zomerse dagen ook iets water bijgeven. Voor lichtgewicht sedumdaken geldt dat u bij droog weer eens in de twee weken moet sproeien. Dit dak kan namelijk slechts beperkt water bufferen.

Jaarlijks onderhoud biodiversdak

  • Water en voeding voor een biodivers groendak: de natuurlijke balans van planten op uw biodiversdak kan veranderen. Om die reden heeft een biodiversdak geen extra voeding of water nodig. Alleen bij zeer droge periodes in het jaar is het noodzakelijk om minstens een uur per week te irrigeren.
  • Het biodivers groendak maaien: uw biodiversdak moet u in ieder geval in de herfst een keer maaien om de begroeiing in stand te houden. De beste maand hiervoor is september, dan hebben de meeste bijen hun levenscyclus voltooid. Half juni is nog een optie om uw biodiversdak te maaien, om de groeikracht van de grassen te verminderen en om wilde bloemen te laten bloeien. Het eerste jaar na de aanleg van uw groendak kunt u het beste tweemaal per jaar maaien, zowel in juni als september. U kunt het beste het dakoppervlak gefaseerd maaien. Laat de eerste keer 15 tot 30% ongemaaid in stroken of hoeken, zo’n 2 weken later kunt u de rest maaien. Bij de eerste keer maaien kan de maaihoogte bij voorkeur 5-7,5 cm hoog zijn. De keren daarna mag de maaihoogte lager zijn. Voor kleine daken kunt u het beste een bosmaaier gebruiken, voor grotere daken zijn balkmaaiers of een meerwielige bosmaaier het meest geschikt.
  • Na het maaien: verwijder het groen binnen 4 dagen van uw biodiversdak, zodat overtollige voedingsstoffen beperkt kunnen worden.

Lees meer over groendaken