Onkruid en mos in het gazon

In het gazon kunnen zich ongewenste planten vestigen zoals paardenbloemen, madeliefjes, straatgras en mos. Hoewel de komst van onkruid in het gazon vrijwel onvermijdelijk is zijn onkruiden vaak ook een indicatie dat de groeiomstandigheden van het gazon verstoord zijn.

Zo is klaver een goede indicatie dat er onvoldoende stikstof vrijkomt voor het gras en duidt weegbree op een verdichte bodem. Probeer de problemen dan ook bij de bron aan te pakken voordat u overgaat tot de bestrijding van onkruid. Goed uitgevoerd gazononderhoud blijft de beste garantie op een onkruidvrij gazon.

Hoe kunt u onkruid en mos voorkomen?

 • Borders vrij houden van onkruid
 • Vorm een fysieke afscheiding tussen uw gazon en de borders
 • Geef water bij droogte om kale plekken te voorkomen
 • Geef voldoende gazonmest zodat het gras breed uitgroeit
 • Maai regelmatig om uitlopend onkruid uit te putten
 • Stop met mulchem als er onkruid groeit
 • Neem zoveel mogelijk schaduw weg rondom uw gazon

Gazononkruid en mos bestrijden

De bestrijding van onkruiden kan op verschillende wijzen worden uitgevoerd. Daarbij is het van belang om te weten met welke soort onkruid u te maken heeft. Onderaan de pagina vindt u een opsomming van de meest voorkomende gazononkruiden.

Het bestrijden van onkruid kan op drie verschillende wijzen worden uitgevoerd:

 • Indirecte bestrijding van onkruid
 • Gazon onkruiden verwijderen
 • Pas een onkruidbestrijdingsmiddel toe
 • Verticuteer om mos te verwijderen
Gazononkruid4 • Gras en Groen Winkel
Gazononkruid1 • Gras en Groen Winkel

Indirecte bestrijding van onkruid

Twee veel voorkomende onkruiden ontstaan als er minder gunstige groeiomstandigheden zijn voor het gras. Goed uitgevoerd gazononderhoud en een gezonde bodem zijn een indirect bestrijdingsmiddel. Uitstoelend gras verdrukt veel onkruiden en laat weinig ruimte voor nieuwe zaailingen.

Klaver: Als er klaver groeit in het gazon is dit een teken dat de stikstof vastligt in de bodem. Door te beluchten en het uitstrooien van OpMaat N11 of bloedmeel kan klaver worden verdrongen.

Weegbree: Een andere soort onkruid die veel opduikt in gazons is Weegbree. Dit is een teken dat de bodem is verdicht. Zorg voor een goede beluchting waardoor er minder gunstige groeiomstandigheden ontstaan.

Gazon onkruiden verwijderen

Het verwijderen van onkruid is geen plezierige taak. Toch loont het de moeite om tijdig elk stukje onkruid uit het gras te trekken. Dit geeft vaak het beste resultaat doordat ook de wortel meekomt uit de bodem.

Onkruiden die een penwortel hebben kunnen het beste handmatig worden verwijderd. Gazon onkruiden met een penwortel zijn:

 • Paardenbloem
 • Biggenkruid
 • Diverse soorten distels

 

Gazononkruid2 • Gras en Groen Winkel

Verticuteer om onkruid en mos te verwijderen

Uitstoelende onkruiden zijn een ramp voor het gazon. Dit is de grootste groep met onkruiden en deze groeien in de breedte. Zo vormen zij een dicht pak dat het gras verdringt. Door te verticuteren kunnen de planten loskomen uit de bodem. Het beste resultaat valt te behalen als de toplaag aan het indrogen is. Oppervlakkig gewortelde onkruiden verliezen door het verticuteren hun grip in de bodem en komen los.

Voorbeelden van oppervlakkig wortelende gazon onkruiden zijn:

 • Boterbloemen
 • Madeliefjes
 • Vetmuur
 • Vogelmuur
Gazononkruid3 • Gras en Groen Winkel

Pas een onkruidbestrijdingsmiddel toe

Er zijn enkele bestrijdingsmiddelen verkrijgbaar tegen gazononkruiden. De chemische bestrijding van onkruid heeft niet de voorkeur van Gras en Groen. Toch begrijpen wij dat het handmatig controleren van het gazon of zelfs het vervangen van aangetaste delen onbegonnen werk is.

Besef wel dat met een chemische bestrijding vaak meer gedood wordt dan alleen de onkruiden. Het enten van nieuw bodemleven en het bemesten van het gazon is daags na de behandeling dan ook aanbevolen.

Bijzaaien na het verwijderen van onkruid

Heeft u de onkruiden uit het gazon verwijderd? Zorg er dan voor dat de open plekken weer zo snel mogelijk begroeid zijn met gras. Dit voorkomt een herhaling van zetten. Vroeg in het voorjaar of laat in het najaar kunt u bijzaaien met speciale mengsels die sneller ontkiemen.

Barenbrug Speel en Sport, Bar Power en het graszaad van Hendriks Graszoden bevatten RPR graszaad. Dit gras stoelt uit en draagt bij aan een zeer compact gazon!

Aanbiedingonkruiden • Gras en Groen Winkel
Selectieve onkruidbestrijders voor het gazon
Bestrijd effectief onkruiden in het gazon
Inzetbaar vanaf het tweede bladstadium
Vernevel met een drukspuit

Laat geen ruimte voor onkruidgroei