Bedenktermijn

Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop je of een door je aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (DOWNLOAD hier het modelformulier herroeping), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.

Terugbetaling

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Herroepingstermijn

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres

Gras en Groen Winkel
Hedikhuizerweg 21 5222 BC
Den Bosch
Download hier je retourformulier

Uitgesloten van herroeping

Producten uit de productgroep natuurlijke vijanden zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, aangezien het levende en daarmee bederfelijke producten betreft. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Heb je een klacht?

Voor Gras en Groen Winkel is tevredenheid en service het belangrijkste speerpunt. Heb je onverhoopt toch een klacht over de geleverde producten of onze service? Meld jouw klacht dan aan winkel@grasengroenwinkel.nl en je ontvangt binnen 14 dagen een passend antwoord van ons. Mocht je het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kun je jouw klacht voorleggen via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/ consumers/odr/). Je kunt je ook wenden tot de geschillencommissie van geschillencommissie van Thuiswinkel Waarborg (www.sgc.nl).