De ideale bodem voor het gazon

Bij de aanleg van het gazon door middel van het leggen van graszoden geven we het gazon bij voorkeur een zo goed mogelijke uitgangspositie. Daarbij komen we tegemoet aan de eisen dat gras stelt aan de bodem. Deze goede uitgangspositie is fijn voor een goede start, maar zorgt ook in de toekomst voor veel plezier doordat het veel eenvoudiger is om uw gazon in topconditie te houden!

Zowel bij het vervangen van het gazon als bij een eerste aanleg ligt de ondergrond bloot. Dat maakt het mogelijk om alle mogelijke werkzaamheden uit te voeren zonder enige vorm van beperking. Graag leggen wij uit hoe wij de ideale bodem vormen voor uw gazon.

Grondsoorten

Graszoden worden vrijwel altijd om zandgrond gekweekt. Dat is niet omdat andere ondergronden minder geschikt zijn, maar zandgrond is simpelweg het meest eenvoudig te bewerken. Bovendien kan regenwater makkelijk wegzakken in de bodem. Daardoor kunnen de graszoden vrijwel het hele jaar geoogst worden.

De grondsoort in uw tuin zien wij als een gegeven en gaan daarmee aan de slag. Met een gedegen plan, toevoegingen en een passend bemestingsadvies kunnen wij elke bodem en grondsoort laten werken voor uw gazon!

De bodem van het gazon

Verschillende factoren zijn van invloed op een gezonde en vitale grasmat. Zonlicht, warmte, lucht, vocht en voeding zijn essentieel voor de groei van planten en dus ook het gras. Op de eerste twee factoren hebben we geen invloed, maar het is mogelijk om bij te sturen op lucht, vocht en voeding.

In 5 stappen naar een vitale grasmat

 • Voldoende structuur
 • Zuurtegraad pH 5,5 - 6
 • Organische stof van circa 5%
 • Actief bodemleven
 • Voedingsstoffen die vrij opneembaar zijn
Bodemonderzoekadvies2 • Gras en Groen Winkel

Structuur

De structuur van de bodem geeft de verhouding weer tussen lucht, water en organisch materiaal. Een goede bodemstructuur is bepalend voor:

 • Hoeveelheid vocht dat opgenomen en afgevoerd kan worden
 • Of de wortels van het gras zuurstof krijgen
 • De mate waarin het bodemleven en de wortels zich kunnen ontwikkelen.

Inzicht: De dichtheid van de bodem meten wij met een penetrometer of bekijken we met een steek van een holecutter.

Oplossing: Machinaal kan de bodem bewerkt worden om de structuur te verbeteren. Daarnaast bieden verticale drainage punten uitkomst. Als laatste geven wij het advies waarbij het beluchten van het gazon een vast onderdeel wordt van het gazononderhoud.

Zuurgraad

De ideale zuurgraad voor het gras is een pH-waarde van 6. Waarden tussen de 5,5 en 7 zijn acceptabel, alles daaronder of daarboven leidt tot problemen.

 • pH-waarde  5,5 of lager zorgt voor een inactief bodemleven
 • Voedingsstoffen komen daardoor minder goed beschikbaar
 • Zware metalen die schadelijk zijn voor het gras komen vrij.
 • pH hoger hoger dan 7 weinig groei en een slechte weerstand

Inzicht: Met een bodemonderzoek kan de zuurgraad van de bodem worden gemeten. Daarnaast zijn er eenvoudige testen te koop waarmee ook een goed beeld wordt gegeven van de pH-waarde.

Oplossing: Door kalk te strooien kan er bijgestuurd worden als de bodem te zuur is. De pH-waarde is bepalend voor de hoeveelheid kalk.

Organisch stof

In de bodem van uw tuin zitten organische stoffen. Dit zijn resten van afgestorven planten en organismen. Het organisch stofgehalte is essentieel voor de structuur van de bodem. Daarnaast heeft het nog enkele functies:

 • vormt de voedingsbron voor het bodemleven
 • werkt als een mineralen buffer voor het gras
 • vormt langdurig een voedingsbron voor het gazon
 • is het belangrijkste wapen tegen de warme en droge zomers

Inzicht: Een bodemonderzoek maakt het organisch stofgehalte meetbaar. Op basis van de kleur en structuur kan ook een inschatting worden gemaakt.
Oplossing: Met speciale gazoncompost of Terra Actif verhoogt u het organische stof gehalte tot 3 tot 5%.

Idealebodemgazon2 • Gras en Groen Winkel
Idealebodemgazon1 • Gras en Groen Winkel

Bodemleven

In de bodem van uw gazon spelen zich allerlei natuurlijke processen af. Regenwormen zetten organisch materiaal om in voeding en houden de bodem luchtig. Daarnaast zitten er ook nog tal van belangrijke bacteriën en schimmels in de grond. Gezamenlijk zorgen zij voor:

 • het omzetten van organische stof in opneembare voeding
 • het verbeteren van de bodemstructuur
 • de natuurlijke bescherming tegen slechte bacteriën en schimmels

Inzicht: De aanwezigheid van regenwormen zijn een goede indicatie, maar ook de geur van de bodem verraad veel. Een gezonde bodem ruikt naar het bos.
Oplossing: Allereerst zorgen we met het organisch stof gehalte voor een gezonde voedingsbodem.  Daarna enten wij het bodemleven door het toevoegen van Terra Fertiel.

Voedingsstoffen

Net als iedere plant heeft ook het gras behoefte aan voedingsstoffen. Deze worden driemaal per jaar toegediend in de vorm van meststoffen, maar zitten ook van nature al voor een deel in de bodem. Elke voedingsstof heeft zijn eigen functie in de ontwikkeling van de (gras)plant.

Problemen bij een tekort aan voedingsstoffen

Doordat elke voedingsstof zijn eigen functie zorgt de afwezigheid van een bepaalde stof ook voor een eigen gebreksverschijnsel. Dit kan een licht groene kleur zijn of dat er geen nieuwe uitlopers gevormd worden, maar het maakt planten ook kwetsbaar waardoor schimmelziekten kunnen ontstaan.

Inzicht: Het meten van een voedingsstof is uitsluitend mogelijk met een bodemonderzoek. De uitslag van het bodemonderzoek maakt duidelijk hoeveel er van een stof in de bodem zit. Bovendien maakt het ook inzichtelijk of deze ook beschikbaar komt voor de plant!

Oplossing: Aan de hand van de uitslag van het bodemonderzoek kunnen we bijsturen op alle tekorten. Er zijn Op Maat meststoffen voor ieder tekort. We zorgen er dan voor dat er voldoende meststoffen in de bodem aanwezig zijn en deze bovendien beschikbaar komen voor de plant.

Stikstof (N) zorgt voor bladgroei en is de bouwstof voor aminozuren. Deze aminozuren zijn een stimulator voor wortelvorming.

Calcium (Ca) zorgt voor stevige celwanden bij de plant en de gewenste pH-waarde van de bodem.

Fosfaat (P) zorgt voor de wortelontwikkeling van planten. Daarnaast is het verantwoordelijk voor vrijwel alle processen in de plant.

Magnesium (Mg) levert samen met stikstof een bijdrage aan de bladgroei en de vorming van aminozuren en vitaminen.

Kalium (K) zorgt voor stevige celwanden, de waterhuishouding en transport van voedingsstoffen.

Ijzer (Fe) speelt een belangrijke rol bij de fotosynthese en dus de vorming van bladgroen.

Zwavel (S) is een essentieel onderdeel van de eiwitvorming en daardoor een belangrijk voedingselement voor het gras.

Verkrijg inzicht met een bodemonderzoek

Met behulp van een bodemonderzoek kunnen een aantal belangrijke factoren inzichtelijk worden gemaakt. Het vergt een kleine investering, maar wij zijn van mening dat dit het geld meer dan waard is. De bodem van uw tuin wordt in een laboratorium onderzocht en wij ontvangen daar de uitslag van.

Aan de hand van deze uitslag brengen wij een advies uit en stellen bovendien een behandelplan en bemesting programma op voor het hele jaar. Dit geeft u de beste garantie op een probleemloos gazon.

Bestel hier uw bodemonderzoek

Idealebodem3 • Gras en Groen Winkel

Wellicht ook interessant?